Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Klin zwyżkujący (2023-12-14)

W trakcie sesji 21 grudnia 2023 zaszło wybicie dołem formacji zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 7,81 na .

REKLAMA