Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2024-02-06)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 4 marca 2024. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 8,11 na .

REKLAMA