Nazwa / Typ formacji
Bank Polska Kasa Opieki SA / Trzy zwyżkujące dołki (2018-01-16)
REKLAMA