Nazwa / Typ formacji
Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2018-01-31)
REKLAMA