Nazwa / Typ formacji
Bank Polska Kasa Opieki SA / Trend wzrostowy (2018-02-07)
REKLAMA