Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Klin zniżkujący (2018-03-13)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 2018-03-19. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 120,66 na ok. .

REKLAMA