Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Podwójne dno (2018-03-29)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2018-05-30. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 110,81 na .

REKLAMA