Nazwa / Typ formacji
Bank Polska Kasa Opieki SA / Trend wzrostowy (2018-03-05)
REKLAMA