Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Podwójne dno (2018-04-27)

Target po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2018-07-17. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 103,41 na ok. .

REKLAMA