Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Podwójne dno (2018-05-31)

Podczas sesji 5 lipca 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 96,97 na .

REKLAMA