Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-05-09)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2018-07-18. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 101,40 na .

REKLAMA