Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Linia trendu spadkowego (2018-06-06)

Podczas sesji 7 czerwca 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA