Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-07-26)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 2018-08-08. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 115,50 na ok. .

REKLAMA