Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Podwójne dno (2018-07-03)

Podczas sesji 5 lipca 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 96,05 na ok. .

REKLAMA