Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-07-05)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2018-07-05. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 105,90 na .

REKLAMA