Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Podwójne dno (2018-09-25)

W trakcie sesji 1 października 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 95,72 na .

REKLAMA