Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Klin zniżkujący (2018-10-12)

Target po wybiciu górą z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 3 grudnia 2018. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 112,50 na .

REKLAMA