Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Kanał zniżkujący (2018-10-23)

Target po wybiciu górą z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 2018-11-02. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 106,75 na .

REKLAMA