Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Linia trendu wzrostowego (2019-01-29)

30 stycznia 2019 linia trendu wzrostowego została przebita. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA