Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-05-10)

14 maja 2019 zaszło wybicie z formacji odwróconego trójkąta, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 91,55 na ok. .

REKLAMA