Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2019-09-03)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 10 września 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 105,92 na .

REKLAMA