Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-09-05)

Formacja odwróconego trójkąta została wypełniona 10 września 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 106,50 na .

REKLAMA