Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-11-14)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 28 lutego 2020. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 89,80 na ok. .

REKLAMA