Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Linia trendu spadkowego (2020-02-13)

REKLAMA