Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-06-16)

REKLAMA