Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Opór (2020-07-16)

W trakcie sesji 21 lipca 2020 doszło do przebicia oporu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA