Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu wzrostowego (2020-07-28)

Podczas sesji 30 lipca 2020 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA