Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2020-07-07)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 20 października 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 46,68 na ok. .

REKLAMA