Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Klin zniżkujący (2020-08-18)

W trakcie sesji 27 października 2020 doszło do wybicia w dół z formacji zniżkującego klina. Wielkość wolumenu była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 35,23 na ok. .

REKLAMA