Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Linia trendu spadkowego (2020-08-18)

REKLAMA