Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu spadkowego (2020-08-18)

Podczas sesji 6 października 2020 linia trendu spadkowego została przebita, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA