Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-09-15)

REKLAMA