Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-09-15)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 16 listopada 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 56,88 na ok. .

REKLAMA