Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-09-18)

6 października 2020 formacja oRGR została potwierdzona. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 55,89 na ok. .

REKLAMA