Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Klin zniżkujący (2020-09-25)

W trakcie sesji 28 października 2020 doszło do wybicia dołem formacji zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 35,59 na ok. .

REKLAMA