Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2020-09-25)

Podczas sesji 21 października 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 24,49 na ok. .

REKLAMA