Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2020-09-25)

Podczas sesji 19 października 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 40,03 na ok. .

REKLAMA