Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Trójkąt zniżkujący (2020-09-07)

6 października 2020 zaszło wybicie górą formacji zniżkującego trójkąta. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 65,38 na .

REKLAMA