Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Trójkąt zniżkujący (2020-09-07)

Formacja zniżkującego trójkąta została wypełniona 7 stycznia 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 65,38 na ok. .

REKLAMA