Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Wsparcie (2020-09-07)

Podczas sesji 8 września 2020 doszło do przebicia wsparcia, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA