Nazwa / Typ formacji

Bank Polska Kasa Opieki SA / Klin zniżkujący (2020-09-09)

REKLAMA