Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Klin zniżkujący (2020-09-09)

Podczas sesji 20 października 2020 doszło do wybicia dołem formacji zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 35,29 na ok. .

REKLAMA