Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2020-12-08)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 8 stycznia 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 68,99 na ok. .

REKLAMA