Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2021-02-24)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 15 marca 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 75,01 na .

REKLAMA