Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2021-03-23)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 29 kwietnia 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 81,00 na .

REKLAMA