Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2021-03-23)

15 kwietnia 2021 zaszło wybicie w górę z formacji odwróconego trójkąta. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 81,00 na .

REKLAMA