Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu wzrostowego (2021-03-26)

REKLAMA