Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2021-03-04)

W trakcie sesji 12 kwietnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował szanse na osiągnięcie ceny 96,20 na .

REKLAMA