Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2021-03-04)

Target po wybiciu górą z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 31 maja 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 96,20 na ok. .

REKLAMA