Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu wzrostowego (2021-07-02)

6 lipca 2021 linia trendu wzrostowego została przebita, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA