Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2021-07-21)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 4 sierpnia 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 98,34 na ok. .

REKLAMA