Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2021-08-17)

W trakcie sesji 30 sierpnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 135,59 na .

REKLAMA