Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-09-28)

Target po wybiciu w górę z formacji RGR został osiągnięty 3 listopada 2021. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 133,19 na ok. .

REKLAMA