Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2021-10-05)

6 października 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 145,30 na ok. .

REKLAMA