Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-12-02)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 12 stycznia 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 131,75 na ok. .

REKLAMA