Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2022-01-25)

W trakcie sesji 9 lutego 2022 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 153,32 na .

REKLAMA